Blog > Komentarze do wpisu
Istota samorządu terytorialnego
Samorząd terytorialny jest tworzoną na mocy prawa wspólnotą mieszkańców danego regionu, która samodzielnie realizuje działania wynikające z potrzeb jej mieszkańców na danym terenie. Jest on ograniczony prawnie w swoich działaniach przez ustawy oraz znajduje się pod nadzorem administracji rządowej.

Dysponuje on pewną dozą autonomii i swojej niezależności może bronić przed niezawisłymi sądami w przypadku wystąpienia konfliktu z nadzorującą administracją państwową. Niezależność ta wyraża przesunięcie kompetencji państwa na danym terenie w określonych kwestiach do grupy której te sprawy najbardziej dotyczą. Poziom autonomii samorządu terytorialnego często waha się w zależności od systemu politycznego danego kraju.

Samorządy powstały po to, aby realizować zadania regionalne i lokalne, które mogłyby być zbyt trudne do wykonania przez organy państwowe koordynowane przez rząd na poziomie krajowym. Są to najczęściej zadania administracyjne, które sprawniej mogą być realizowane przez lokalne organy potrafiące trafniej określić warunki i potrzeby danego regionu oraz elastycznie reagować w przypadku różnych wydarzeń. Dodatkowo wprowadzenie systemu wyboru najważniejszych funkcjonariuszy samorządu przez mieszkańców regionu pozwala im mieć poczucie, że władza nie jest im narzucona, że mogą decydować czy poziom świadczonych im usług jest zadowalających oraz wprowadzać pożądane zmiany. Jednocześnie uczestniczą oni w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Budzenie świadomości w mieszkańcach, że mają oni wpływ, przynosi ogromne korzyści dla regionu, aktywizując lokalną społeczność.

 

poniedziałek, 10 sierpnia 2009, fan-samorzadu

Polecane wpisy